Välj en sida

Uppställningsplatsen är klar. Hamnkaptenen Per-Jonas har planen för hur båtarna ska placeras. Micke meddelar att inte “sprätta” så mycket i grusen Han har för avsikt att rätta till grusen när båtarna är på plats för att få så bra dränering som möjligt.
Det nya maststället klarar 3 master på varje arm.
Lycka till med avmastningar och upptagningar.

Hälsningar
Mike

Translate »