Välj en sida

Viktig information om sjösättningen våren 2016

Har du för avsikt att själv ordna lyft av båt med kran/bil måste du förvissa dig om vad som gäller på hamnplan, vilket också är överenskommet med Sjöfartsverket. 

Du finner en skiss/ritning vid klubbhuset på anslagstavlan där mått är utsatta.

Vänligen respektera detta! 

All annan sjösättning endast efter överenskommelse med hamnkontoret.

 


Rickard Sommarin
Ordförande

Translate »