Välj en sida

Som ni säkert kommer ihåg djupmätte vi hamnen förra hösten. Vi blev då uppmärksammade på några enstaka uppgrundningar som nu har undersökts med hjälp av dykare.

De flesta uppgrundningarna bestod endast av sand och har för närvarande lämnats utan åtgärd.

Några ställen var däremot allvarligare. Dessa ställen är i hamnen utmärkta med små vita flytande bojar.

Mellan toasugstationen och utrustningskajen står det en järnvägsräls i ca 45 graders lutning mot bottnen. Högsta punkten ligger på ett djup av ca 150 cm.
Till höger om platsen P05, mot flytbrygge förbindelsen finns det också en gammal järnvägsräls som lutar ca 45 grader mot bottnen. Högsta punkten är på ca 180 cm djup.
En ankarsten ligger mitt i platsen H48 vilket gör att djupet på just den platsen blir ca 190 cm
Precis utanför platsen H36 ligger en sten vilket gör att djupet blir ca 160 cm.

Djupangivelserna uppmättes vid 50 cm under normalvattenstånd.

Vill du veta mera, eller se djupkartorna, vänd dig till Tommy på Hamnkontoret.

Translate »