Välj en sida

Rollbeskrivning Hamnansvarig

Fbk vill hålla en hög servicenivå till klubbens medlemmar och till hamnens gäster.

Hamnansvarig och Hamn & Anläggningskommittén ansvarar för underhållet av hamnanläggningarna och fastigheterna och vars huvudsakliga funktion är att:

 • Bibehålla den höga standard som våra anläggningar har genom att utföra nödvändigt underhåll/reparationer/ombyggnader i tid.
 • Förbättra den tekniska standarden där det går att förbättra till rimliga kostnader.
 • Vara kontaktperson för leverantörer, entreprenörer, kommunala och statliga myndigheter inom ramen för FBK verksamhet.
 • För ändamålet tillse genomförande av relevanta egenkontroller och elsäkerhetstester för att identifiera behov av reparationer och förbättringar.
 • Ansvarig för budget, intäkter, hamninvesteringar och upphandling av entreprenörer och tjänster.
 • Förbättra miljön, tillgängligheten och därmed trivseln i hamnen och därmed försäkra att FBK är godkänd enligt myndigheters gällande direktiv.
 • Efter behov och beslut från styrelsen tillföra nya faciliteter som höjer bekvämligheten i hamnen.
 • Hamnansvarig ingår som ledamot i styrelsen och rapporterar till styrelsens ordförande

Kunskap och färdigheter:

 • Hamnansvarig bör ha gott om tid till förfogande då rollen kräver mycket arbete och att man är insatt i praktiskt i drift av en hamn.
 • En serviceinriktad person som trivs med att ha kontakt med många olika personer
 • Teknisk förmåga för att kunna upptäcka vad som behöver göras/repareras
 • Bra på att kommunicera, kunna uttrycka sig i tal och skrift
 • Organisatorisk, van att hålla flera saker igång samtidigt
 • Vara fokuserad för att kunna utföra speciella uppgifter
 • Kunna arbeta självständigt och i team
 • Vara flexibel och kreativ – se vad som behöver göras när oförutsedda saker dyker upp
Translate »