Välj en sida

Seglarskola 2021

Välkommen till en ny säsong med Falsterbokanalens båtklubbs seglarskola 2021.

Segling är en sport man kan ha mycket glädje av hela livet. Här finns en möjlighet för dig som är från 8 år och som vuxen att denna sommar lära dig att segla. Fbk erbjuder seglarskola och är certifierad enligt Svenska Seglarförbundets riktlinjer både vad gäller utbildningsplan för instruktörer och kursplan för deltagare. Seglarskolan använder båtklubbens Optimistjollar, RS Fevor, C 55:or och följebåtar.

Klubben satsar på att kontinuerligt utbilda instruktörer och ledare avseende säkerhet.

För att delta i våra optimistjolle nybörjarkurser behövs inga förkunskaper, däremot måste man kunna simma 200 meter och ha fyllt 8 år. Kursen omfattar totalt ca 40 timmar fördelat på/under två veckor.

Kurser i C-55 och FEVA segling är uppskattat så vi kommer denna sommar att ha en dedikerad veckokurs för vuxna. För Feva/C55 kurs för gäller simkunnighet 200 m och en del sjövana och förkunskaper krävs. Som vuxen i C55 kursen räknas från 15 år och uppåt.

FEVA kursen vänder sig till dig som kan segla Optimist med genomgången fortsättningskurs och vill testa att segla tvåmansjolle. Du bör väga minst 35 kg eftersom det underlättar vid hantering av båten. Simkunnighet 200 m och att du skall fylla minst 12 år under 2021.

Vi hoppas att se många entusiastiska ungdomar och vuxna som vill segla i sommar!

Fair Winds
Falsterbokanalens Båtklubb, Ungdomskommittén

 

 

 

 

 

NYBÖRJARKURS OPTIMISTJOLLE
Segelskola Optimist

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För dig som är nybörjare kommer du att lära dig alla namn på jollens delar och utrustning, att rigga en optimistjolle, slag och gipp, lova och falla och att kunna hantera båten själv. Få kännedom om samtliga seglingssätt och kunna vända upp jollen efter kapsejsning och kunna de mest nödvändiga knoparna.

För att delta i våra nybörjarkurser behövs inga förkunskaper, däremot måste man kunna simma 200 meter och ha fyllt 8 år. Kursen omfattar totalt ca 40 timmar fördelat på/under två veckor.

Priset är 1800 kr för medlemmar i FBK och 1900 för icke medlemmar.

Tider att förhålla sig till
Förmiddagar   måndag – fredag 08.30 – 12.00
Eftermiddagar måndag – fredag 13.00 – 16.30
Hela dagar       måndag – fredag  08.30 –16.30 (C55 och FEVA)
Träning              tisdagar och torsdagar kl 17.45 – 21.00

Sommaren 2021 ges kurser vid följande tillfällen:
Kurs 1 v24-25                Nybörjare Optimist                    mån-fre förmiddag        8pl
Kurs 2  v24-25                Nybörjare Optimist                    mån-fre eftermiddag    8pl

Kurs 3  v26-27                Nybörjare Optimist                    mån-fre förmiddag        8pl
Kurs 4  v26-27                Nybörjare Optimist                    mån-fre eftermiddag    8pl

Kurs 5  v26                      Kurs C55, hel vecka                   mån–fre hela dagar   8pl
Kurs 6  v27                      Kurs Feva, hel vecka                  mån–fre hela dagar   6pl

Kurs 7  v28-29                Optimist+forts Optimist            mån-fre förmiddag        8pl
Kurs 8  v28-29                Optimist+forts Optimist            mån-fre eftermiddag    8pl

Anmälan till vecka 30 reserv kommer att ske under kursernas gång beroende på väder och vind.
v 30 Reserv                    Optimist+ forts Optimist          mån – fre förmiddag        8pl
v 30 Reserv                    C55+Feva                                       mån – fre förmiddag        8pl

Från vecka 24 till vecka 30 kommer det att finnas schemalagd kvälls träning på tisdagar för optimistjollar och torsdags kvällar för Feva och C55.

Klubben kommer efter vecka 30 i år att beroende på efterfrågan och intresse skapa extra träningsaktiviteter och tävlings träning för våra ungdomar.

FORTSÄTTNINGSKURS OPTIMISTJOLLE
För dig som har gått nybörjarkurs och har seglat lite mer. Du bör själv kunna rigga en Optimistjolle, kunna slag och gipp, lova och falla och kunna hantera båten själv. Ha kännedom om samtliga seglingssätt och kunna vända upp jollen efter kapsejsning och kunna de mest nödvändiga knoparna. Taktik, kappsegling och kappseglingsregler är moment som också ingår.

Fortsättningskurs ges vid följande tillfällen
v 28-29 Opti+forts        mån-fre förmiddag
v 28-29 Opti+forts        mån-fre eftermiddag
Priset är 1100 kr för medlemmar i Fbk och 1200 för icke medlemmar.

KURS I TVÅMANSJOLLEN RS FEVA
Seglarskolan Feva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursen vänder sig till dig som kan segla Optimist och vill testa att segla tvåmansjolle. Du bör väga minst 35 kg eftersom det underlättar vid hantering av båten.

Kursen innehåller båthantering och riggning. Seglingsteknik med hantering av fock och gennaker. Segling av alla segelsätten placering i båten, styra, skota slag o gipp. Strategi, taktik, samarbete, sjömanskap och användbara knopar, kappsegling o kappseglingsregler är moment som ingår i kursen. 2 båtar finn till förfogande.

v 27 Kurs Feva               mån–fre hela dagar
Priset är 1800 kr för medlemmar i Fbk och 1900 kr för icke medlemmar.

Under V 30 kommer vi att ha reservtid för förlorade dagar bl a pga dåligt väder.

C55 kurs Vuxen (15+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För dig som är vuxen (15+) finns det tillfälle för en grupp i C55. C55an är en kölbåt med jollekänsla och fart med enkel hantering och hög kvalitet som ger mer tid för det roliga. Den seglas av 3-4 personer på kursen. Kursen innehåller båthantering och riggning. Seglingsteknik med hantering av fock och gennaker. Segling av alla segelsätten placering i båten, styra, skota slag o gipp. Strategi, taktik, samarbete, sjömanskap och användbara knopar, kappsegling o kappseglingsregler är moment som ingår i kursen.

Vi har tillgång till två båtar och gruppen seglar i en full vecka med tillfälle för kvällsträning . Simkunnighet om 200 meter är ett absolut krav.

v 26 Kurs C55                 mån–fre hela dagar
Priset är 2100 kr för medlem och 2650 kr för icke medlem

KVÄLLSTRÄNING
Kvällsträning för dom som har gått optimistjolle fortsättningskurs, C55 eller Feva-kurs. Lämpliga förkunskaper är bl a att kunna

  • Rigga jollen
  • Samtliga segelsätt
  • Manövrera båten, lova o falla
  • Slag o gipp
  • Lägga till vid brygga
  • Vända upp båten efter kapsejsning
  • Nödvändiga knopar

Klubben lånar ut jollar till dem som inte har egen båt men man kan också ha med egen båt om man har.

Tiden är tisdagar/torsdagar kl 17.45 – 21.00

ANMÄLAN

Anmälan görs i första hand via formuläret ”Anmälan” under meny alternativet Seglarskola. Eller skickas via e-mail till seglarskola@falsterbokanalen.se Uppge vänligen kontaktuppgifter, adress, tel nr och e-mailadress. Fullständigt personnummer är viktigt. Om vi har alla uppgifter så kan vi lätt nå er med information

Kurs AVGIFTER
Nybörjarkurs                 1800 kr för medlem och 1900 kr för icke medlem
Fortsättningskurs          1100 kr för medlem och 1200 kr för icke medlem
Feva-kurs                      1800 kr för medlem och 1900 kr för icke medlem
C 55-kurs                      2100 kr för medlem och 2650 kr för icke medlem

Kvällsträning gratis för alla som går kurs eller är anmäld i seglarskolan 2021.
600 kr för dom som inte gått kurs 2021.

INBETALNING
Avgiften skall vara betald till Båtklubben 2 veckor före kursstart på Bankgiro 5435-8445  vänligen ange deltagarens namn och, kurs o veckonummer.

Vi hoppas på många fina seglingstimmar i sommar!
Välkomna till sommarens seglarskola!

Med vänlig hälsning
Falsterbokanalens Båtklubb, ungdomskommittén

 

Translate »