Välj en sida

Seglarskola 2022


Välkommen till en ny säsong med Falsterbokanalens båtklubbs
seglarskola 2022.

Segling är en sport man kan ha mycket glädje av hela livet. Här finns en möjlighet för dig som är från 8 år och som vuxen att denna sommar lära dig att segla.

Då Vellinge har valt att storsatsa på segling har man startat upp ett Seglar gymnasium som startade 2021. Segelbasen för detta gymnasium är Falsterbokanalens Båtklubb.

Falsterbokanalens Båtklubb erbjuder seglarskola och är certifierad enligt Svenska Seglarförbundets riktlinjer både vad gäller utbildningsplan för instruktörer och kursplan för deltagare. Seglarskolan använder båtklubbens Optimistjollar, RS Fevor, C 55:or och följebåtar.

Klubben satsar på att kontinuerligt utbilda instruktörer och ledare avseende säkerhet och sjömanskap enligt SSF regler och förordningar. Fbk har idagsläget inga instruktörer eller ledare som är utbildade i att hantera barn med speciella behov vilket vi såklart jobbar på att kunna erbjuda i framtiden.

För att delta i våra optimistjolle nybörjarkurser behövs inga förkunskaper, däremot måste man kunna simma 200 meter och ha fyllt 8 år.

Kursen omfattar totalt ca 40 timmar fördelat på/under två veckor. För dig som har gått nybörjarkurs och har seglat lite mer kan deltaga i optimist jolle fortsättning där kraven är högre. Du bör kunna hantera båten helt själv och kommer att få lära dig taktik, kappsegling och kappseglingsregler. Kursen omfattar totalt ca 40 timmar fördelat på/under två veckor.

Kurser i C-55 och FEVA segling är uppskattat så vi kommer denna sommar att ha en dedikerad veckokurs för vuxna. För Feva/C55 kurs gäller simkunnighet 200 meter samt en del sjövana och förkunskaper i grunder och framförande av segelbåt. Som vuxen i C55 kursen räknas från 15 år och uppåt

FEVA kursen vänder sig till dig som kan segla Optimist och med genomgången fortsättningskurs och vill testa att segla tvåmansjolle. Du bör väga minst 35 kg eftersom det underlättar vid hantering av båten. Simkunnighet 200 m och att du skall fylla minst 12 år under 2022.

Träning/tävling gruppen
Är för de ungdomar som valt att vidareutveckla optimist jolle seglingen som sin huvudidrott. Det kommer att under sommaren ges 2 träningstillfällen i veckan (1 vardag och 1 Helgdag) under ledning av OS-seglaren Martin Strandberg som huvudtränare.

Vi hoppas att se många entusiastiska ungdomar och vuxna som vill segla i sommar.

Sommaren 2022 ges kurser vid följande tillfällen:
Kurs 0  v18-39               Träning/Tävling                           Tors och lörd                 10pl
Kurs 1 v24-25                Nybörjare Optimist                    mån-fre förmiddag        8pl
Kurs 2  v24-25                Nybörjare Optimist                    mån-fre eftermiddag    8pl
Kurs 3  v26-27                Nybörjare Optimist/forts          mån-fre förmiddag        8pl
Kurs 4  v26-27                Nybörjare Optimist/forts          mån-fre eftermiddag    8pl
Kurs 5  v26                      Kurs C55, hel vecka                   mån–fre hela dagar   8pl
Kurs 6  v27                      Kurs Feva, hel vecka                  mån–fre hela dagar   6pl
Kurs 7  v28-29                Nybörjare Optimist                    mån-fre förmiddag        8pl
Kurs 8  v28-29                Nybörjare Optimist                    mån-fre eftermiddag    8pl

Anmälan till vecka 30 reserv kommer att ske under kursernas gång beroende på väder och vind.
v 30 Reserv                    Optimist+ forts Optimist          mån–fre förmiddag        8pl
v 30 Reserv                    C55+Feva                                       mån–fre eftermiddag     8pl

Från vecka 24 till vecka 30 kommer det att finnas schemalagd kvälls träning på tisdagar för optimistjollar och torsdags kvällar för Feva, C55 och gruppen Träning/Tävling

Klubben kommer efter vecka 30 i år att beroende på efterfrågan och intresse skapa extra träningsaktiviteter och tävlings träning för våra ungdomar.

Tider att förhålla sig till
Förmiddagar                 måndag – fredag          08.30 – 12.00
Eftermiddagar               måndag – fredag          13.00 – 16.30
Hela dagar                     måndag – fredag          08.30 –16.30 (C55 och FEVA)
Träning                            tisdagar – torsdag         17.45 – 21.00
Träning/tävling             lördagar                          10.00 – 14.00

NYBÖRJARKURS OPTIMISTJOLLE
Segelskola Optimist

För dig som är nybörjare kommer du att lära dig alla namn på jollens delar och utrustning, att rigga en optimistjolle, slag och gipp, lova och falla och att kunna hantera båten själv. Få kännedom om samtliga seglingssätt och kunna vända upp jollen efter kapsejsning och kunna de mest nödvändiga knoparna.

För att delta i våra nybörjarkurser behövs inga förkunskaper, däremot måste man kunna simma 200 meter och ha fyllt 8 år. Kursen omfattar totalt ca 40 timmar fördelat på/under två veckor.

Priset är 1800 kr för medlemmar i FBK och 1900 för icke medlemmar.

FORTSÄTTNINGSKURS OPTIMISTJOLLE
För dig som har gått nybörjarkurs och har seglat lite mer. Du bör själv kunna rigga en Optimistjolle, kunna slag och gipp, lova och falla och kunna hantera båten själv. Ha kännedom om samtliga seglingssätt och kunna vända upp jollen efter kapsejsning och kunna de mest nödvändiga knoparna. Taktik, kappsegling och kappseglingsregler är moment som också ingår.

Fortsättningskurs ges vid följande tillfällen

v 26-27 Opti+forts        mån-fre förmiddag
v 26-27 Opti+forts        mån-fre eftermiddag

Priset är 1100 kr för medlemmar i Fbk och 1200 för icke medlemmar.

KURS I TVÅMANSJOLLEN RS FEVA
Seglarskolan Feva
Kursen vänder sig till dig som kan segla Optimist och genomgått Opti nybörjare och Opti fortsättning och vill testa att segla tvåmansjolle. Du bör väga minst 35 kg eftersom det underlättar vid hantering av båten.

Kursen innehåller båthantering och riggning. Seglingsteknik med hantering av fock och gennaker. Segling av alla segelsätten placering i båten, styra, skota slag o gipp. Strategi, taktik, samarbete, sjömanskap och användbara knopar, kappsegling o kappseglingsregler är moment som ingår i kursen. 2 båtar står till förfogande.

v 27 Kurs Feva               mån–fre hela dagar

Priset är 1800 kr för medlemmar i Fbk och 1900 kr för icke medlemmar.

C55 kurs Vuxen (15+)

För dig som är vuxen (15+) och inte nybörjare finns det tillfälle för en grupp i C55. C55an är en kölbåt med jollekänsla och fart med enkel hantering och hög kvalitet som ger mer tid för det roliga. Den seglas av 3-4 personer på kursen. Kursen innehåller båthantering och riggning. Seglingsteknik med hantering av fock och gennaker. Segling av alla segelsätten placering i båten, styra, skota slag o gipp. Strategi, taktik, samarbete, sjömanskap och användbara knopar, kappsegling o kappseglingsregler är moment som ingår i kursen.

Vi har tillgång till två båtar och gruppen seglar i en full vecka med tillfälle för kvällsträning . Simkunnighet om 200 meter är ett absolut krav.

v 26 Kurs C55                 mån–fre hela dagar

Priset är 2100 kr för medlem och 2650 kr för icke medlem

Träning/Tävlings kursen
För dig som gått optimist fortsättning och vill vidare utbilda dig i att bli en duktig, skarp och taktisk seglare inför eventuella tävlingar. Du skall själv kunna rigga en optimistjolle, kunna slag och gipp, lova och falla och kunna hantera båten själv. Ha kännedom om samtliga seglingssätt och kunna vända upp jollen efter kapsejsning och kunna de mest nödvändiga knoparna. Du kommer att få utbildning av tävlingsseglare i taktik, kappsegling och kappseglingsregler. Denna kurs är lite tuffare och vi seglar i alla väder. Kursen går på torsdagar och lördagar från vecka 18 till 39 med reservation för ändringar. Priset är 3100 kr för medlem och 3200 för icke medlem

KVÄLLSTRÄNING
Kvälls-träning för dom som genomgår eller genomgått kurser för optimistjolle, C55, ToT eller Feva-kurs. Lämpliga förkunskaper är bl a att kunna:

  • Rigga jollen
  • Samtliga segelsätt
  • Manövrera båten, lova o falla
  • Slag o gipp
  • Lägga till vid brygga
  • Vända upp båten efter kapsejsning
  • Nödvändiga knopar

Klubben lånar ut jollar till dem som inte har egen båt men man kan också ha med egen båt om man har.

  • Tiden är tisdagar för optimist/optimist fortsättning och för C55, Feva och ToT på torsdagar kl 17.45 – 21.00

 Under V 30 kommer vi att ha reservtid för förlorade dagar bl a pga dåligt väder.

ANMÄLAN
Anmälan görs i första hand via formuläret ”Anmälan” under meny alternativet Seglarskola.

Uppge vänligen kontaktuppgifter, adress, tel nr och e-mailadress. Fullständigt personnummer är viktigt. Om vi har alla uppgifter så kan vi lätt nå er med information

Kurs AVGIFTER
Nybörjarkurs                1800 kr för medlem och 1900 kr för icke medlem
Fortsättningskurs        1100 kr för medlem och 1200 kr för icke medlem
Feva-kurs                      1800 kr för medlem och 1900 kr för icke medlem
C 55-kurs                       2100 kr för medlem och 2650 kr för icke medlem

Träning/Tävling            3100 kr för medlem och 3200 kr för icke medlem

Kvällsträning gratis för alla som går kurs eller är anmäld i seglarskolan 2022.  600 kr för dom som inte gått kurs 2022.

INBETALNING
Avgiften skall vara betald till Båtklubben 2 veckor före kursstart på
Bankgiro 181-7758 så att era barn är försäkrade när dom väl börjar på seglarskolan.
Vänligen ange deltagarens namn och, kurs o veckonummer.

Var uppmärksam och kontrollera att inga mail eller bekräftelser hamnat i er spam/skräp låda så att vi inte missar ngn elevs kurs och anmälningsuppgifter.

Vi hoppas på många fina seglingstimmar i sommar och välkomna till sommarens seglarskola!

Med reservation för ändringar
Vänlig hälsning
Falsterbokanalens Båtklubb, ungdomskommittén

 

Translate »