Välj en sida

Årsmötet beslutade att utse två nya hedersmedlemmar för att de har bidragit mycket till klubbens utveckling. Båda har lagt ner otroligt många timmar av ideellt arbete.

1. Lars-Erik Möller har varit medlem sedan slutet av 60-talet, och har suttit i styrelsen i många år. Förutom de senaste 6 åren som ordförande har han innehaft befattningarna som klubbmästare, sekreterare, ansvarat för turbåtskommittén (numera aktivitetskommittén) samt varit hamnmästare under många somrar.

2. Jörn Plato har arbetat sammanlagt 14 år i styrelsen. Hans första period i styrelsen var 1988 till och med 1993, varav de sista två åren som ordförande. Under den senaste perioden har han gjort sju år som kassör och ett år på miljösidan.

Translate »