Medlemskap

 

FBK är en av Skånes större båtklubbar med ca 1000 medlemmar. Du är välkommen du också!

Ett medlemskap i Falsterbokanalens Båtklubb innebär att du kan få båtplats i mån av tillgång. Du får tidningen Båtliv 12 nummer per år samt en hel massa trevliga och likasinnade klubbkamrater.

För att kunna få båtplats, måste du vara medlem. Till vissa typer av båtplatser kan vi periodvis ha kö. Kontakta hamnkontoret för mer information.

Klubbens bankgiro är 181-7758

Medlemsavgiften per år är f.n. (2015-03)

Senior 550:-
Junior 100:-
Familj 550:-
Inträdesavgift 300:-
Passiv 250:- (endast om man går direkt från aktivt medlemskap)

Om du får båtplats tillkommer även en båtplatsdeposition om f.n. 6 000:- i hamnen / 4 000 :- i kanalen, som återbetalas inom 12 månader när båtplatsen sägs upp. Depositionen är ett räntefritt lån till Falsterbokanalens Båtklubb.

KLUBBTJÄNST
Innebär att varje medlem skall göra 12 timmars klubbtjänst per år eller köpa sig fri med 950:-/år. Klubbtjänst kan göras på någon av de 6 planerade tillfällena per år, som Hamnvärd 2 dagar eller på annat sätt som överenskommes med Hamnkommittén.

De 6 klubbtjänsttillfällena per år är fördelade med 3 på våren och 3 på hösten. Datum anslås här på hemsidan och på anslagstavla i klubbhuset.

Anmälan görs på lista i klubbhuset per telefon 040-453492 eller per mail till hamnkontoret@falsterbokanalen.se

Mastskjulsavgift 2016-2017
Mastskjulsavgift för vinterförvaringen utgår med SEK 150:- /mast
Var vänlig betala till Bankgiro 181-7758
Uppge Landplatsnummer och att betalningen avser mastskjulsavgift 2016-2017

KOMMITTÉR
Klubbens arbete och drift sker i olika kommittéer, du hittar närmare presentation av kommittérna under menyn Kommittér.

Är du intresserad av att hjälpa till i en kommitté? Kontakta antingen respektive kommittéordförande, vår ordförande eller någon i Valberedningen (finns presenterad under rubriken Styrelse). Kommittéarbete räknas som klubbtjänst.

Translate »