Välj en sida

Falsterbokanalens historia

När Tyskarna under andra världskriget minerade kraftigt utanför Falsterbonäset beslutade staten 1939 att en kanal skulle anläggas för att säkra kusttrafiken.
Falsterbokanalen

Den 1 augusti 1941 passerade den första båten genom kanalen. Mårten Dahn lade dock redan 1884 fram en motion i riksdagen om att bygga en kanal, allt för att fartyg skulle slippa passera Falsterborev. 1896 började också fiskare från Stora och Lilla Hammar samt Kämpinge att bygga en kanal, men arbetet blev både för svårt och för stort.

Kanalen innehåller en sluss som kan stängas för att förhindra ett allt för stort flöde genom kanalen när skillnaden i vattenstånd i de båda haven är för stor.

Kanalens första bro transporterades från Köpenhamn och gick under namnet ”Knippelsbron”. Den 4 oktober 1940 trädde den i funktion.

Genom kanalen passerar idag ingen tung trafik och den fungerar i praktiken som en småbåtshamn. Tidigare har dock Bornholmsfärjan på sin väg mellan Köpenhamn och Rönne på Bornholm passerat Falsterbokanalen. Eftersom djupgåendet i kanalen inte längre garanteras kan inte alltför stora fartyg passera, dessa fartyg seglar numera runt Falsterborev.

I samband med att länsväg 100 byggdes om 1991 byggdes en ny bro som ersättning till den gamla träbron.

Bron över kanalen öppnades tidigare efter behov och efter kanalmästarens omdöme. På senare år har öppningarna fått ett fast tidsschema.

Translate »