P-platserna vid klubbhuset mm.

 

Denna information skall tjäna som en vänlig upplysning till er medlemmar.
FBK arrenderar hamnplansområdet av Sjöfartsverket. Sjöfartsverket har sin arbetsplats (bojverkstad) intill oss. I nära anslutning finns även Kustbevakningen. Vi måste alla samsas om det begränsade utrymme som finns.

Under sommaren har vi ett ökat tryck i hamnen, dels av medlemmar, båtgäster samt gäster till Restaurangen. Dessutom skall vi ha plats för gästande husbilar.
Västra hamnplan kommer att iordningställas bättre för att ge plats åt fler bilar. Vi har träffat en överenskommelse med Sjöfartsverket om rätt att markera P-platser på deras mark vid klubbhuset.

Med detta meddelande vill vi göra er alla uppmärksamma på att ALL PARKERING UTANFÖR MARKERADE PLATSER ÄR OTILLÅTEN. Parkera endast på Hamnplanen och längs med klubbhuset (dvs ENDAST på norra sidan av Hamnplansvägen).
Sjöfartsverket måste ha fri väg för sina stora arbetsfordon och säkert arbetsutrymme vid kajen och Kustbevakningen fri tillgång för sin verksamhet, bland annat oljebekämpning.

Reglerna tillämpas sedan den 1 juni 2012.

Vi hoppas på er förståelse och önskar en trevlig sommar.

Med vänliga hälsningar
FBK / Styrelsen

Translate »