Till alla medlemmar i Falsterbokanalens Båtklubb, FBK.
Höllviken 2021-02-11
Avisering om Årsmöte 2020,
Höstmöte 2020 och Årsmöte 2021

Mötena kommer att hållas den 25 mars 2021 kl 19.00.
Med anledning av pågående pandemi kommer mötena att vara digitala dvs inget möte på plats i klubbhuset. Instruktioner om hur detta skall gå till kommer i kallelsen.
Handlingarna till årsmöte 2021 skickas ut enligt stadgarna.
Varken verksamhetsberättelser eller verksamhetsplan kommer att föredragas på mötet. Eventuella frågor på dessa ber vi er därför att skicka till fbk@falsterbokanalen.se i god tid före mötet så att berörd kommitté kan besvara dessa.

Välkomna
Styrelsen i FBK
(Detta meddelande publiceras även på hemsidan och på anslagstavlan vid klubbhuset)

Translate »