Vi har haft dykare nere och undersökt de grunda områdena i hamnen. På några ställen finns det små vita fendrar som guppar på vågorna. De utmärker uppgrundningar som är av annan art än sand.

Boj 1. Är mellan utrustningskajen och toa-sugen. Det är en räls som står i ca 45 graders lutning i förhållande till bottnen. Högsta punkten är ca 1,5 meter från botten.

Boj 2 Strax utanför plats P05, akter om yttersta pålen finns en likadan räls lutande i 45 graders vinkel mot botten. Djup ca 1,8 m.

Boj 3 Utanför plats H36. En sten på ca 1,6 meters djup

Boj 4 Ankarsten som tillhör flytbryggan sticker upp och minskar djupet till 1,9 m

I första hand kommer vi att åtgärda rälsen som sticker upp från bottnen.

Hamnkommittén

Translate »