Till Alla FBK-are och andra som färdas i hamnen / farleden vill vi förtydliga å det bestämdaste att vara noga med hastigheten 5 knop och inne bland båtarna i hamnen med sunt förnuft hålla 3 knop max ,
Till er som kör vatten skoter har det tråkigt nog blivit mer aktuellt med ett förtydligande då det är så många som inte respekterar farten och det blir tråkigheter för de som ligger vid flytbryggorna och förtöjda i hamnen.
Motorbåtsägare och då i synnerhet de mindre är liksom vattenskoterägarna inte alltid utrustade med instrument som tydliggör vilken fart de kör men det ursäktar inte fartöverträdelserna och förklaringar har jag nog snart hört alla ( punktering på tåget så jag hade brådis ) hinna med bron eller slussen. Det är du som framför båten som skall känna till var och hur fort du framför din båt / skoter.
Hur det nu är så är du skyldig att iaktta de lokala bestämmelser som finns i alla hamnar och i alla länder , så även i Falsterbokanalen.

Låt oss nu ha en fortsatt super sommar som börjat helt fantastiskt.
Med vänlig hälsning
Mikael Kristensson.

Translate »