INOM KORT BRYTER VI STRÖMMEN I GAMLA ELSKÅPEN, FÖR BÅTAR PÅ LAND, OCH KOPPLAR IN VÅRA NYA ELSKÅP!

Den 11 december byter vi på Västra sidan till de nya elskåpen och nya villkor för att ha el inkopplat i båten under vintertid. Kort därefter sker samma sak på Östra sidan.

Du kan nu ”köpa” ett eget uttag för dina behov under vintern. Kontakta Hamnkontoret för närmare besked. Mail kommer att skickas ut till alla båtägare om detta. Vi vill tipsa om att följande krav måste vara uppfyllda för att få ”köpa” ström på vintern:

Kravspecifikation på materiel för anslutning till elskåp:
– Anslutningskabel skall vara gummikabel för utomhusbruk min. area 1,5 kvmm, typbeteckning
H07RN-F 3G1,5 alt. H05RN-F 3G1,5.
– På kabeln skall finnas en fast monterad stickpropp typ CEE 16 A i skjöltätt utförande IP 44,
(blått) för att slippa adaptersladd i skåpet.
– Ev. förlängningskabel och skarvdon skall vara av samma kvalitet och kapslingsklass.
-För att eliminera elavbrott typ jordfel, kan man ev. skydda skarven med någon form av skydd typ ”Ubåt”.

OBS! Eventuell undermåligt materiel kommer att borttagas och elleveransen
upphör.

För närmare information kontakta hamnkontoret på dagtid.

Med vänlig hälsning

Styrelsen / FBK

Translate »