Välj en sida

Klubben har fastställt följande klubbtjänstdagar under hösten:
• Lördag 11 oktober
• Lördag 18 oktober
• Lördag 25 oktober

För alla dessa fastställda dagar gäller att vi startar kl. 09.00 och håller på fram till ca. 15.00. Det är som alltid mycket viktigt att alla som vill göra klubbtjänst dessa dagar anmäler sig på listan i klubbhuset i god tid före det datum ni vill komma. Detta för att vi skall kunna planera arbetsuppgifter och skaffa nödvändiga material för våra projekt som vi planerar så noga som möjligt i förhand.
Det är fortfarande fullt möjligt för de som vill göra klubbtjänst på andra tider att anmäla detta till klubben för att komma överens om när det passar bäst för er. Vi har ett antal projekt för vilka klubben behöver medlemmarnas arbetsinsatser på andra tider än klubbtjänstdagarna.

Ta kontakt med Tommy Moberg i FBK´s kansli, tel. 040-470494/0736-123044, epost: hamnen@falsterbokanalen.se

Det går också bra att ta kontakt med undertecknat.

Pål Jensen
Hamnunderhåll
040-605 1562/070-640 9463

Translate »