Välj en sida

Kompass
Tre Marina utbildningar står till buds och fler kommer, se information nedan.

 

VHF – Start datum 5 april kl 18:30
Förarbevis – Start 26 april kl 18:30
Kustskeppare intensiv – Start 27/6 18:30

______________________________________________
VHF-SRC Din livlina till land
Pris 1050 kr inkl material
Start datum 5 april kl 18:30
 
INNEHÅLL OCH MÅL
Att erhålla grundläggande kunskaper för VHF/SCR-certifikat.
Kursen hjälper dig till ett säkrare sätt att hålla kontakt på sjön – med telefon, väderinformation, trafikvarningar etc. 
– Allmänt om VHF och VHF-nätet
– Sjösäkerhet och radiotrafik.
– Nödtrafik.

UPPLÄGG
Kursen omfattar tre sammankomster med teori och radioträning samt en träff med skrivning.

FÖRKUNSKAPER
Det enda som behövs är ett stort intresse!

KURSLEDARE
Henrik de Vries

KURSMATERIAL
VHF till sjöss – av Nina Nordström, Ingår i avgiften.

BRA ATT VETA
Teori och skrivning vid fjärde träffen med av NFB godkänd provförrättare. Avgiften på 450:- betalas direkt till provförrättaren vid skrivningstillfället.
Vi bjuder på kaffe!
Startdatum är preliminärt, invänta alltid kallelse från oss!
Anmälan till henrik@yachtdelivery.se
Frågor till adressen ovan eller på telefon 0766-453 000
 
______________________________________________

FÖRARBEVIS
Pris 2000 kr exkl material och examination
Start 26 april kl 18:30
 
INNEHÅLL
– Svenska sjökort, symboler och förkortningar
– Navigering (grunder)
– Lämplig båtutrustning
– Säkerhet, sjömanskap och sjukvård
– Miljö
– Väder och vind
– Lagar och regler
– Knopar
– Fyrar och landmärken

UPPLÄGG
Innefattar 8 träffar samt 1 examinationstillfälle. Förhörsavgiften 450 kronor betalas kontant till förhörsförrättaren vid examinationstillfället. Ta med legitimation och intygsbok (om du har) vid examinationstillfället.

Båtpraktik (rekommenderas men är inget krav) kan anordnas i samband med kursen till en kostnad av ca (ej fastställt) kronor.

FÖRKUNSKAPER
Inga förkunskaper krävs. Deltagaren skall under kalenderåret fylla minst 12 år.

KURSLEDARE
Henrik de Vries
 
KURSMATERIAL
Kursmaterial kan du beställa av Henrik via mail henrik@yachtdelivery.se eller på Nautiska.se 

Ett komplett paket för Förarintyg innehåller:
Fritids skepparen (Utterström)
– Passare
– transportör
– Övningssjökort 931 (väst)
Bra att ta med sig, anteckningspapper, blyertspenna, suddgummi, linjal.

BRA ATT VETA
Vid godkänd examination får du en stämpel i din blå intygsbok. Boken, som är skriven på svenska, engelska, tyska, franska och spanska, kan du fylla på med fler navigationsintyg. Hyr du båt utomlands är boken ett måste. 
 
Anmälan till henrik@yachtdelivery.se

Frågor till adressen ovan eller på telefon 0766-453 000
______________________________________________

KUSTSKEPPARE INTENSIV
Pris 2000 kr

Start 27/6 18:30
Övriga kursdagar 28,29,30/6, 4, 5, 6/7 Prov 7/7

Kustskepparintyget är ett krav för att få föra båt större än 12 x 4 m.
För dig som ska navigera utomskärs och redan har förarintyget.
Kostnad för matr tillkommer, se nedan.

INNEHÅLL OCH MÅL
Syftet är att ge dig nya kunskaper för en trygg tillvaro när du ska navigera utomskärs.
Utomhusnavigering: Övningar med missvisning, deviation, avdrift, ström, och “död räkning” meteorologi, säkerhet och nöd . Sjötrafikföreskrifter.

UPPLÄGG
Det är mycket teori under kursen. Du får även arbeta med sjökortet en hel del.
Du arbetar utifrån ett kompendium som inkluderande kursplan.
Skrivning med av NFB godkänd provförrättare genomförs efter kurstillfällenas slut.

FÖRKUNSKAPER
Du måste ha förarintyget, båtpraktik samt under kalenderåret fyllt minst femton år.

KURSLEDARE
Henrik de Vries

KURSMATERIAL
Fritidsskepparen, Linjal, Passare, Transportör (dessa har du sedan förarintyget, har du ej dessa meddela detta vid anmälan så tar vi hem till dig)
samt Arbetsbok Fritidsskepparen, Övningssjökort kustskeppare, Kort 1 och Sjötrafikföreskrifter – materialkostnaden för dessa är ca 575 kr.
Behöver du köpa all kursmaterial är kostnaden ca 1125:-.

BRA ATT VETA
Medtag: Boken Fritidsskepparen, Linjal, passare och transportör som du fick vid Förarintysgutbildningen (om du ej har detta, meddela oss så tar vi hem till dig, kostnad tillkommer)
Examinationsavgift 450:-betalas direkt till provförrättaren vid skrivningstillfället.
Startdatum är preliminärt, invänta alltid kallelse från oss.

Anmälan till henrik@yachtdelivery.se

Frågor till adressen ovan eller på telefon 0766-453 000

Translate »