Välj en sida

Styrelsen har en tät dialog med Sjöfartsverket och såvitt vi idag kan bedöma kan vi klara sjösättningarna i stort sett som planerat. Efter årsmötet blev det en livlig diskussion kring sjö- och torrsättningar på kort och lång sikt. Många synpunkter och idéer framkom som styrelsen tar till sig i fortsatt diskussion med Sjöfartsverket och kommunen. Styrelsen har redan tillsatt den visionsgrupp som kommunen efterfrågar, dock inte med “tre tjejer och tre killar” som kommunen efterfrågar, utan istället utifrån kompetens och erfarenhet av såväl driften av en hamnaläggning som besök och upplevelser från besök i många hamnar såväl i Sverige som i andra länder.

Läs kommunens brev till FBK årsmöte här.

Styrelsen

 

Translate »