Välj en sida

Som du kunde läsa på båtplatsfakturan så skall ditt båtplatsmärke vara monterat på båten senast den 10/6. Anledningen till detta är flera.
För det första är du enligt hamnreglementet skyldig att ha märket monterat på båten så att det är lätt att se från land.
Men det finns andra goda själ som en medlem fick erfara för ett par år sedan. En lördag i juli ringer en dansk mig och säger att det ligger en båt i Dragör som troligen är stulen i Falsterbokanalen.  Det var den avkapade kedjan som sa att båten var stulen, och märket som sa var den kom ifrån.  Ett dygn senare låg båten åter tryggt förtöjd på sin plats.

Våra hamnvärdars jobb blir mycket enklare och de som försöker att smita undan gästbåtsavgiften får det svårare, man skulle kunna se det så att inte ha märket på är att hjälpa fuskarna. Som hamnkapten vet jag att det ringer en del på våren och frågar var deras plats är, och då är det inte så dumt att ha märket på båten så man vet var den ska. Ibland ser eller får jag reda på att en båt på plats XX håller på att fara illa och då kontaktar jag ägaren då är det inte så roligt när man får till svar att båtplats ägaren har sin båt ute på tomten. Genast uppstår frågan vems är båten? hör den hemma här? o.s.v.

Så dra ditt strå till stacken och kom in och hämta ditt märke på hamnkontoret.

Seglarhälsningar
Hamnkapten Per-Jonas

Translate »