Välj en sida

Vi närmar oss något vi aldrig i klubbens historia upplevt tidigare nämligen att årsmöte kommer att ske digitalt! – vilket innebär att man får sitta hemma i sin kammare och deltaga! Det kommer att fungera jättebra!

Årets första två månader bjöd inte på så mycket informativt material och alla pratade bara om Corona och när man blir vaccinerad – vilket innebar att det förutom de två styrelse-möten vi haft – inte varit ett stort nyhetsflöde i jan. o febr. ut till medlemmarna.

En del nyheter har lagts ut på klubbens hemsida såsom namntävling på vår nya ribb – båt som Svenska Båtunionen har varit med om att sponsra – FBK lade in en ansökan om bidrag från SBU och det visade sig att vi fick 100.000:- till hjälp, så att vi kunde införskaffa en ”ny följebåt” till ungdomssektionen och förutom dessa pengar har FBK ”pyntat” in en del pengar.  Namngivningen har hållits och det vinnande namnet blev Hajen och den gamla ribben döps till Ribban!

Har varit klubbens representant på dagens (20/3) möte med Skånes Båtunions årsmöte – ett traditionellt möte där det flaggades för eventuellt höjda medlemsavgifter till förbundet – förutom detta så var de punkter som diskuterades mest, Malmö kommuns höjning av arrendekostnader för de båtklubbar som idag arrenderar av Malmö kommun och det var ingen ”liten” höjning. Dessutom det som kommer att ske i Öresund om Köpenhamn får sin vilja igenom nämligen flera vindkraftsparker i Öresund!

Kontakten med Vellinge kommun har inte varit speciellt omfattande mer än telefonsamtal med projektledaren Martina Ljung – där vi fick information om att Sjfv har för avsikt att höja arrendekostnader för KBV – huset, vilket resulterade i att Vellinge kommun sa upp avtalet. Detta skulle höjas med en rätt rejäl summa!

För vår egen del kommer restaurangägaren att utöka sitt utbud i form av kaffe/glass/korv kiosk i anslutning till restaurangen men på andra sidan om gången som går ut till den västra pirarmen detta kommer förhoppningsvis att innebär fler besökare till hamnen och ett större utbud av mat – ”av den enklare sorten” för de som vill ha det!

Annars har allting flutit på som vanligt!! med förberedelser inför båtsäsongen typ hamntjänstgöring m.m. plus event som det snart kommer att flaggas för på hemsidan.

Allt för NU! Vi ses/hörs på årsmötet den 25 mars 19.00 DIGITALT
Rickard Sommarin

 

 

 

Translate »