Välj en sida

Kallelse till årsmöte Onsdagen 29/3-2017 kl. 19.00 i klubbhuset.

Vänligen ta del av bifogade dokument:

Kallelse Årsmöte 2017
Verksamhetsberättelse 2016-17
Balansräkning-2017-02-13

Resultaträkning 2017-02-13
Motion till årsmötet 2017
Stadgeändring årsmöte 2017
Valberedningens förslag

Välkomna!
Styrelsen för Falsterbokanalens Båtklubb

Translate »